• Miután Ön kapcsolatba lépett velem email vagy telefon útján és röviden ismertette, hogy milyen ügyben szeretne jogi segítséget, mihamarabb igyekszem visszajelezni Önnek.

• Ezt követően vagy írásban, vagy személyes találkozó keretében adok Önnek ingyenes előzetes tájékoztatást arról, hogy miben lehetek az Ön segítségére és milyen költségekkel kell hozzávetőlegesen számolnia.

• Mindezek után Ön eldönti, hogy szeretne-e megbízást adni az ügyben vagy sem, azonban mindaddig nem adhatok Önnek jogi tanácsot, amíg Ön nem válik az ügyfelemmé.

• Amennyiben megbízást kíván adni, lefolytatom a kötelező ügyfélazonosítási eljárást és megkötjük a megbízási szerződést.

• Önnek csak a megbízási szerződésben foglaltak szerint kell majd fizetnie.